top of page

TheSwancyGroup Group

Public·29 members
Edward Ilyin
Edward Ilyin

Dameware Nt Utilities 6.9.0.0 30


Dameware Development heeft zijn Dameware NT Utilities vrijdag voorzien van een update naar versienummer 6.9.0.4. De programma's zijn bedoeld voor het op afstand beheren en administreren van Windows-werkstations, -servers en -domeinen. De NT Utilities bestaan onder andere uit een zeer uitgebreide Active Directory Object Browser en de programma's Mini Remote Control en Exporter. De software kan dertig dagen volledig worden getest voordat hij moet worden aangeschaft. De belangrijkste verandering in versie 6.9.0.0 is volledige ondersteuning voor Windows 7. In deze release zijn verder de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:
Dameware Nt Utilities 6.9.0.0 30

076b4e4f54


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page